עדכונים

18

מרץ

2019

סינון האפשרות לנתב ליד כפול אל אותו המפרסם שהליד המקורי נותב אליו עד היום , את בקרת הכפילות ניתן היה להחיל אך ורק באחד מן האופנים הבאים: 1. על החשבון כולו. 2. על קמפיין מסויים. 3. בכל הקמפיינים של מפרסם. החל מהיום, ניתן למנוע ניתוב של ליד כפול אל מפרסם, אשר קיבל בעבר ליד דומה.

קרא עוד...

18

מרץ

2019

בקרת כפילות ברמת מפרסם בקרת כפילות ברמת מפרסם

קרא עוד...

17

מרץ

2019

התראה מנהלתית: כשלון בשליחת סמס התראה מנהלתית: כשלון בשליחת סמס

קרא עוד...

12

מרץ

2019

רישום פידבק בעקבות שליחת סמס רישום פידבק בעקבות שליחת סמס

קרא עוד...

01

מרץ

2019

חובת בחירת קבוצת הרשאות ביצירת משתמש חדש חובת בחירת קבוצת הרשאות ביצירת משתמש חדש

קרא עוד...

01

מרץ

2019

הוספת עמודה של אחוזים לדו"ח שדות הוספת עמודה של אחוזים לדו"ח שדות

קרא עוד...

01

מרץ

2019

ביטול חובת הגדרת חלון זמן להשארת משוב מפרסמים ביטול חובת הגדרת חלון זמן להשארת משוב מפרסמים

קרא עוד...

28

פבר

2019

חיפוש בשדה מסוג “משתמש“ לפי מספר של המשתמש חיפוש בשדה מסוג “משתמש“ לפי מספר של המשתמש

קרא עוד...

26

פבר

2019

ספק יכול לשלוף קישור מקודד מפאנל שותפים ספק יכול לשלוף קישור מקודד מפאנל שותפים

קרא עוד...
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם