אבטחת מידע, גיבוי וזמינות מערכת lead༚im

א. כללי
1.    מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת, באתר ובאפליקציה lead.im (להלן המערכת האתר והאפליקציה: "האתר") המתפרסמים בכתובת http://www.lead.im/legal/terms-of-use ובנוסף מדיניות הפרטיות אשר מתפרסמים בכתובת http://www.lead.im/legal/privacy-policy (ו/או כל עמוד אינטרנט אחר). ותנאי מסמך זה מתפרסמים ומתעדכנים בכתובת http://www.lead.im/legal/security . הינך מתבקש לקרוא את הטקסט להלן המפרט את מפרט האבטחה, גיבוי וזמינות האתר בתשומת לב טרם שימושך באתר. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למסמך זה, אנא צור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל הבאה: .
2.    האתר מופעל ע"י מערכות לידים בע"מ, שפרטי ההתקשרות איתם הינם: טלפון: [077-5077125]; דואר אלקטרוני:   (להלן: " בעל האתר"). 
3.    מסמך זה נועד ליידע את הגולשים והמשתמשים באתר באילו אמצעים אנו נוקטים מבחינת גיבוי, זמינות המערכת ואבטחתה. 
4.    אני ממליצים לכל משתמשים האתר המאחסנים מידע ובסיסי נתונים כל שהם לבצע מעת לעת גיבויים ידניים באמצעות פונקציית ה- "ייצוא לאקסל" אשר זמינה לכלל משתמשי האתר ובכל עת. ולגבות מתוך המערכת אל אמצעי האחסון הפרטיים של המשתמשים את הנתונים בחשבונם.
5.    אמצעים אלו המפורטים במסמך זה חלים על כל המשתמשים באתר. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאים ואלו הכוללים מפרטים טכניים, במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מסמך זה, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש באתר בכל דרך.
6.    בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי ומפרט האבטחה, גיבוי וזמינות המערכת במסמך זה ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. הנך מוזמן לבדוק את המפרט והתנאים הבאים מעת לעת.
 
ב.   מערך השרתים / גיבויים / אבטחה וזמינות האתר
7.    שמירה על המידע: בעל האתר נוקט אמצעים סבירים אשר יפורטו מטה במסמך זה במטרה לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
8.    שמירה על אבטחה: המידע הנמסר לבעל האתר מאוחסן בשרתים של בעל האתר ו/או בשרתים של מי שנותן לבעל האתר שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו"ל. בעל האתר מחייב את ספקי שירותי האחסון לספק הבטחה נאותה למידע המאוחסן אצלם, אולם אינו אחראי לכל כשל בהבטחה מצדם.
9.    שרתים: האתר ונתוניו מאוחסנים בשרתי VPS (שרת אפליקציה ושרת בסיס נתונים) בחברת  XGlobe אשר מבצעת ומתחזקת את מערך האחסון, גיבויים ואבטחה. 
10.    חוות השרתים: חוות השרתים IL3 ממוקמת בחוות "יואל" של 012Smile, הסיבים 18, פתח-תקווה.
11.    גיבויים ברמת חומרה:  ברמת ה storage  - מופעל מערך של storage של EMC המחולק ל-LUNs, כל LUN הינו לפחות ב-RAID5 עם 2 דיסקים HOTSPARE בכל מגירת דיסקים.
12.    גיבויים: מופעל שירות גיבוי קבצים - שירות הגיבוי הינו תוכנה שמותקנת על גבי השרת ומבצעת גיבוי ב-Internval (ה-Default הוא פעם ביום)
13.    ברמת השרתים: כל שרת וירטואלי רץ בזמן נתון על חומרה פיסית בודדת, אולם במקרה של נפילה קריטית לשרת הפיסי (תקלה ב-CPU/Motherboard וכו') – השרת הוירטואלי "נודד" לשרת פיסי אחר. 
14.    הגנות מבחינת אבטחת מידע ברמת NETWORK: המערך יושב על גבי Vlan שיתופי.
15.    אבטחת מידע ברמת השרת: בשרתים מנוהלים מתבצע תהליך שנקרא "פק"ל הקשחה" הכולל הקשחת ה-services על השרת ובידוד ה-services לרמות הרשאות שונות.
16.    אבטחה פיסית של החווה: בכל מקרה – כל החוות ללא יוצא מן הכלל מאוישות 24 שעות ביממה כולל אבטחה פיסית (שומר), צילום במעגל סגור 24 שעות ביממה, ניטור שריפות והצפות. הגישה הפיסית לחווה מתבצעת רק באישור ותיאום מראש על ידי איש קשר מורשה מטעם החברה.
17.    זמינות שרתים - שרידות תקשורת: ציודי הרשת של חברת XGlobe הינם שרידים לחלוטין כל הדרך (החל מרמת 2 פורטים מהחווה, דרך 2 x Firewalls, 2 x Routers, 2 x Switches וכו'). ותחת ספק תשתית (012Smile).
 
 
ג. שונות
18.    תנאי ומפרט מסמך זה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה.
19.    כל דבר האמור במסמך זה, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
20.    הכותרות במסמך זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
21.    היה ויקבע כי הוראה כלשהי במסמך זה איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
22.    הדין החל על הכתוב במסמך זה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם