מדיניות הפרטיות של אתר ומערכת lead༚im

א. כללי
1.     מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת, באתר ובאפליקציה lead.im (להלן המערכת האתר והאפליקציה: "האתר") המתפרסמים בכתובת http://www.lead.im/legal/privacy-policy (ו/או כל עמוד אינטרנט אחר). הינך מתבקש לקרוא את הטקסט להלן, המפרט את מדיניות הפרטיות של האתר, בתשומת לב טרם שימושך באתר. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדינות זו, אנא צור עימנו קשר באמצעות כתובת המייל הבאה: .
2.     האתר מופעל ע"י מערכות לידים בע"מ ח.פ. 515212140 שפרטי ההתקשרות איתם הינם: טלפון: [077-5077125]; דואר אלקטרוני:  (להלן: " בעל האתר").
3.     אתר מכבד את פרטיות הגולשים באתרו ואת זכות הבחירה שלהם. מאחר וכניסה ושימוש באתר כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות הגולשים, מדיניות הפרטיות הזו, נועדה ליידע את הגולשים איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
4.     מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים באתר. באמצעות כניסה לאתר הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות הזו במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות פרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש בו בכל דרך.
5.     בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה מוקדמת ו/או מאוחרת לכל גורם ו/או משתמש. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב מרגע העלאת העדכונים לאתר. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 
ב. המידע הנאסף על ידנו 
6.     האתר אוסף סוגים מסוימים של מידע המועלה לאתר או מועבר לאתר על ידי הגולשים במהלך התקשורת בין הגולשים לבין האתר ובין הגולשים לבין עצמם. בין היתר כולל מידע זה מידע ממנו ניתן לזהות את פרטיו האישיים של הגולש (להלן: "מידע מזהה") ומידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש ("מידע לא מזהה").
7.     שימוש באתר כולל העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרת שלנו, כגון כתובת I.P של מחשבך, וזהות הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידנו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הנך משתמש.
8.     ייתכן ועל מנת לעשות שימושים מסוימים באתר, לרבות על מנת להירשם אליו ו/או כדי העלות חומרים שונים לאתר תתבקש למסור מידע מזהה, כגון פרטים אישיים, כמו שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי, שם משתמש או סיסמא. במידה והנך מעוניין ברכישת מוצר או שירות, עסקי תתבקש למסור למידע פיננסי הנמסר בעת רכישת השירותים הללו, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים בקשר אליו. פרט לכך, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והנך נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע, הנך רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בשירותים אלה.
9.     כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן לאתר, כגון התבטאות בפורום או בלוג או צ'אט, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך וכתובת הדוא"ל שלך יתפרסמו באתר. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר אותו תבחר לפרסם באתר יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו.
10.   האתר משתמש בעוגיות - "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס לאתרנו, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה באתר. דע כי בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש הנך יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה- "cookies", או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות באתרנו לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת או עתידית האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".
11.   השרת של האתר מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר באתרנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט בו ביקרת, שירותים שנתבקשו, סוג הדפדפן, I.P, ועוד. 
 
ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו
12.   בעל האתר נוקט אמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ועל בטיחות העסקות המתבצעות דרך האתר. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של בעל האתר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
13.   המידע הנמסר לבעל האתר מאוחסן בשרתים של בעל האתר ו/או בשרתים של מי שנותן לבעל האתר שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו"ל. בעל האתר מחייב את ספקי שירותי האחסון לספק הבטחה נאותה למידע המאוחסן אצלם, אולם אינו אחראי לכל כשל בהבטחה מצדם.
14.   בעל האתר רשאי לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אשר מוזן לאתר ולמערכת לצורכי סטטיסטיקה ובקרה ושיפור שירותיו והוא רשאי להעביר מידע זה לכל צד ג', כל עוד שאינו מועבר באופן שהופך אותו למידע מזהה. 
15.   פרט למידע  הנמסר לצורך רישום באתר ו/או לצורך רכישת מוצר או שירות, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים אישיים רגישים והמשתמש נדרש להימנע מלפרסם באתר ו/או למסור מידע שכזה.
16.   בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך רכישת מוצר או שירות ו/או התחברות למערכת הינך מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעל האתר ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך לרבות מייל ומסרונים, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעל האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל-  או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
17.   האתר משתמש במערכת סליקת כרטיס אשראי חיצונית, כך שפרטי כרטיס האשראי המוקלדים אל תוך האתר מועברים למפעילת מערכת זו ופרטי מבצעי עסקות מועברים לבעל העסקים שהציעו ת המוצרים ו/או השירותים.
18.   למעט לצורך ביצוע עסקה וטיפול בסליקת כרטיס אשראי, בעל האתר מתחייב לא למסור לצד שלישי כתובות דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד ו/או פרטים אחרים שנמסרו לו ע"י משתמשי האתר, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו.
19.   לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח באתר ו/או שטח המקושר אליו הנה על אחריותו בלבד. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לבעל האתר.
20.   המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים באתר לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים באתר ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.
 
ד. שימוש באינטגרצייה עם טפסי לידים של פייסבוק
21.   האתר מאפשר לבצע חיבור ישיר לטפסי לידים של פייסבוק. הפעלת האפשרות הזאת דורשת לתת לאתר את ההרשאות הנדרשות לקבלת התראות מתאימות מפייסבוק בזמן אמת וגם לשליפת פרטי לידים ומידע שיווקי אודות מקורם מפייסבוק.
22.   במועד מתן ההרשאה המתוארת בסעיף 21 הנ"ל, האתר מקבל מפייסבוק  ושומר בפרופיל ההתממשקות את שם המשתמש הפייסבוק, אשר פותח את ההרשאה וגם את מזהה פרופיל הפייסבוק שלו (ID) ואסימון אישי אשר פייסבוק מנפיקה לטובת ההתממשקות (TOKEN).
23.    לאחר הקמת הממשק, פייסבוק מעדכנת את האתר עבור כל ליד שנוצר בדפי הפייסבוק המחוברים לאתר. בקבבלת עדכון מסוג זה האתר משתמש בפרטים מתוארים בסעיף 22 הנ"ל על-מנת לפנות לפייסבוק ולמשוך את פרטי הליד ואת המידע אודות המקור השיווקי שלו, כגון שם מודעת פרסום, שם קבוצת מודעות ושם קמפיין שיווקי אשר גרם ליצירה של הליד.
24.   האתר מספק ללקוחות אפשרות למחוק את ההתממשקות לפייסבוק בכל רגע נתון באופן עצמאי. מחיקת ההתממשקות תסיר מהאתר את כל המידע אשר נאסף ונשמר באתר במועד הקמת ההתממשקות. בנוסף הלקוח יכול לפנות לשירות לקוחות של האתר בטלפון *3760 או באמצעות דוא"ל support@lead.im עם בקשה למחוק את ההתממשקות. צוות שירות הלקוחות של האתר פועל בימי א' עד ה' בין השעות 9:00 ל-18:00.

ה. האפשרויות העומדות בפני המשתמש
25.   לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן.
26.   במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר באתרנו, באפשרותך להפסיק ולהשתמש באתרנו, ואנו ממליצים לך לעשות כן.
27.   במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
28.   במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה האתר ב- "cookies", דע כי באפשרותך לחסום אפשרות זו באמצעות הדפדפן שברשותך. אנא קח בחשבון כי במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
29.   במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר פרסומיים, באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.
 
ו. שונות
30.   מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל תנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
31.   כל דבר האמור במדיניות פרטיות זו בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
32.   הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
33.   היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
34.   מדיניות פרטיות זו איננה חלה על איסוף מידע מהאתר והשימוש בו שנעשה על ידי צדדים שלישיים, כגון המפרסמים באתר.  למידע באשר לדרך איסוף המידע והשימוש בו על ידי הצדדים השלישיים, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של אתרים אלה.
35.   הדין החל על מדניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם