עדכון למשתמשים המנהלים יותר מסביבה אחת

20.01.2022
אם אינכם מנהלים יותר מסביבה (חשבון) אחת - הודעה זו אינה רלוונטית עבורכם.

לאור שינויים ועדכונים במדיניות אבטחת המידע,  נחזק את ההפרדה בין הסביבות במערכת lead.im
כתוצאה מכך, תצוגת "כל החשבונות", אשר מציגה כיום לידים מכל הסביבות אותן אתם מנהלים תחסם לכלל הלקוחות.
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם