הרשאה: מטייב יוכל לנתב אל עצמו ליד שהזין באופן ידני

23.10.2017
מהיום ניתן להגדיר בהרשאות צוות המטייבים כי ליד שהוזן ידנית ע"י מטייב, ישוייך מיידית אל אותו המטייב.

הגדרות >> טיוב לידים >> לשונית "מתקדם" >> נעילת ליד על מטייב בהזנה ידנית

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם