הצגת ניצול זמן אוויר בדשבורד

31.07.2017
מידע העוסק בטלפוניה קיים במסך הגדרות > טלפוניה וזמין עבור מנהלי החשבון. מהיום ניתן למצוא מידע אודות ניצול זמן האוויר בקווים הווירטואליים גם במסך דשבורד.

אם החשבון נמצא בגבולות מכסת זמן האוויר שלו ניתן יהיה לראות את יתרת הדקות הזמינות לשימוש מתוך סך זמן האוויר.
אם החשבון נמצא בחריגה ממכסת זמן האוויר תוצג החריגה כמספר הדקות שנוצלו בפועל ביחס למספר הדקות שהוקצו מלכתחילה.

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם