מיזוג לידים שנקלטו באקסל עם לידים קיימים ע"ס מספר ליד

30.04.2017
מעתה ניתן יהיה למזג לידים שנקלטו באמצעות קובץ אקסל (CSV) לא רק על סמך מספר הטלפון שמצויין בליד בשילוב בקרת הכפילות המובנית במערכת, אלא גם על סמך מספר הליד.
כבר לא צריך להסתמך על בקרת הכפילות בכדי למזג לידים, ניתן כעת לעשות זאת על בסיס מספר הליד.

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם