משך שיחה בשדה מסוג מספר

16.02.2020
מהיום ניתן להשתמש במשך שיחת הטלפון כערך מספרי שניתן לערוך באמצעותו כללי ניתוב.
למשתמשי המערכת שנעזרים במודול מדידת שיחות, ניתן ליצור שדה מספרי שיקלוט את משך השיחה בשניות, דבר אשר ישרת אותנו בקביעת כללי ניתוב המותנים במשך השיחה. למשל, באפשרותכם לנתב כעת לידים שמשך השיחה שלהם ארוך מעשרים שניות...

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם