בקרת כפילות ברמת מפרסם

18.03.2019
מהיום ניתן להגדיר כי מנגנון בקרת הכפילות יתבסס על הלידים שנותבו למפרסם מסויים בלי קשר לקמפיין דרכו נקלטו.
כלומר, כל ליד שנקלט ייבדק לכפילות מול לידים אחרים שנותבו ללקוח מסויים, ללא קשר בקמפיין דרכו הם נקלטו.

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם