אפשרות להסתיר ממטייבים את הכפתור האדום (ליד פסול)

03.02.2019
באמצעות הגדרות > הרשאות > הרשאות כלליות > טיוב > הצג כפתור "ליד פסול"

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם