שיוך כלי עזר מסויימים אל קבוצת הרשאות

28.05.2018
עד היום, ניתן היה לקבוע מי יראה את כלי העזר ברמת הקמפיין בלבד.

לצד היכולת הזו ברמת הקמפיין, ניתן מהיום לקבוע עבור כל אחת מקבוצות ההרשאות אילו כלי עזר יהיו חשופים בפניהן.

חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם