דו"ח ספקים: תוספות לסטטיסטיקת הצלחה

20.11.2017
מהיום ניתן למצוא שתי עמודות חדשות בדו"ח ספקים:

1. אחוזי תקינות - עמודה זו מציגה את מספר הלידים התקינים של ספק מסויים המיועדים לתשלום ביחס לסך כל הלידים שאותו הספק סיפק.

2. אחוז הצלחות - עמודה זו תופיע אך ורק בחשבון שיש לו סטטוס אחד לפחות המוגדר כסטטוס יעד. בעמודה זו ניתן לראות את מספר הלידים המוגדרים בסטטוסי יעד חלקי כל הלידים התקינים שנתקבלו מספק מסויים.
למשל,
ספק העביר 150 לידים, אשר מתוכם רק 100 נמצאו תקינים ומיועדים לתשלום.
מתוך הלידים התקינים, הוענקו סטטוסים המוגדרים כסטטוס יעד ל- 20 לידים בלבד.
לפיכך, אחוז הצלחות של אותו הספק בדוגמה זו הוא 20%.
חודש ניסיון חינם ללא התחייבות!
חודש ניסיון חינם
ללא התחייבות!
קבל 30 יום התנסות בחינם